NGIJABULE IZOLO. 1

NGIJABULE IZOLO.

Izinkolo eziningi (yamaKatolika, ama-Orthodox kanye ne-Anglican) zigubha uNovemba 2 unyaka ngamunye. Umqondo ungowalabo abakholelwa ekufeni okuphakade nokuphila okuphakade. Ziningi izingoma ezikhona njengamanje

Namuhla

998. UChristine Paul Odell ugubha usuku lwakhe lokuzalwa namuhla. Isonto elikhumbula abangasekho alikaze lakhiwe kabusha. Novemba 2, uKhisimusi kanye noNcibijane amaholidi omphakathi kwelinye izwe.

I-Pokémon

Ngokusho kobuKristu, abantu bayahlanzwa ezonweni zabo futhi bavuswe. Isihogo siyindawo yokuhlushwa. Khumbula njalo ukuthi lapho amaKristu eya ezulwini, asuke efuna ukusiza abafileyo. Uthandazela labo asebefile ezinsukwini zokugcina.

Isithombe somufi

Manje inkolo iyinkolo ngempela. Izihlobo nabangane bavame ukuvakashela ithuna. Indlu ihlotshiswe ngeminsalo nemicibisholo. Ngethemba ukuthi ngizocasuka kusasa

ukubhekana neMexico

IMexico ibe nomthelela omkhulu emasikweni okhokho bethu. Isiko laseMexico namuhla akufanele liphuthelwe. Ukukhuthazwa kwamasiko 1-2 idolobha ngalinye linomkhosi. NgoNovemba

Días Festivos en el Mundo