BENDIDLALA IZOLO. 1

BENDIDLALA IZOLO.

Iicawa ezininzi (zamaKatolika, amaOthodoki namaTshetshi) zibhiyozela i-2 kaNovemba ngonyaka. Le mbono yeyabo bakholelwa ekufeni okungunaphakade nobomi obungunaphakade. Kukho iingoma ezininzi ngoku

Namhlanje

998. UChristine Paul O'Dell ubhiyozele usuku lwakhe lokuzalwa namhlanje. Icawa ekhumbula abafi ayikakhiwa. Ngomhla wesi-2 kuNovemba, iKrisimesi noBusuku bangaphambi koNyaka oMtsha ziiholide zikawonke-wonke kwamanye amazwe.

pokmon

Ngokutsho kobuKristu, abantu bayahlanjululwa ezonweni zabo baze bavuswe kwabafileyo. Isihogo yindawo yentlupheko. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba xa amaKristu esiya ezulwini, afuna ukunceda abafileyo abasehlabathini lonke. Wabathandazela abo bafa ngomhla wokugqibela.

umfanekiso oqingqiweyo kamfi

Ngoku unqulo lunqulo ngokwenene. Izalamane nabahlobo badla ngokutyelela amangcwaba. Indlu ihonjiswe ngezaphetha neentolo. Ndiyathemba uxolo ngomso

Amehlo aseMexico

IMexico ibe nempembelelo enkulu kwizithethe zookhokho bethu. Inkcubeko yaseMexico namhlanje ayifanele iphoswe. Ukukhuthazwa kweNkcubeko 1-2 Isixeko ngasinye siba nomthendeleko. ngoNovemba

Días Festivos en el Mundo