MARTWY DZIEŃ 1

MARTWY DZIEŃ

Wiele kościołów (katolickich, prawosławnych i angielskich) świętuje 2 listopada każdego roku. Ta ceremonia jest dla tych, którzy wierzą w wieczną śmierć i życie wieczne. Jest teraz dużo muzyki.

To był słoneczny dzień

998. Christine Paul Odell obchodzi swoje urodziny. Kościół ma tradycję celebrowania zmarłych, ale nie ustalono jeszcze daty. Boże Narodzenie i święta. 2 listopada to oficjalne święto w innym kraju.

Ciemny

Według wiary chrześcijańskiej człowiek zostaje oczyszczony z grzechu i wskrzeszony. Utrata piekła to miejsce biedy i głodu. Pamiętaj o tym, gdy ktoś wejdzie do nieba. Dlatego chrześcijanie na całym świecie chcą ratować zmarłych. W przeszłości odmawiano krótkie modlitwy za bliskich i zmarłych.

Specjalna odznaka ku pamięci zmarłego

Prawdziwa wiara współczesnego buddyzmu. Rodzina i przyjaciele często idą do grobu. Ten budynek jest ozdobiony łukami i strzałami. Jutro przynosi nadzieję na trwały pokój.

Stary Meksyk

Meksyk bardzo wpłynął na tradycje naszych przodków. Dziś kultura meksykańska jest stracona. Są pod wpływem tradycji i zwyczajów. 1-2. W listopadzie każde miasto obchodzi osobny festiwal.

Días Festivos en el Mundo