DIA Z INNOCENTEGO

Dzień Niewinności Santunan to chrześcijańska ceremonia honorująca e muchanan mas chikitu dwóch analityków w Senacie, a następnie w regionie Judei za pidi Maske I e Grandi Rei Israel i Annę 1 Nos Tabata. 28 grudnia Konfederacja zorganizowała uroczystość dla świata katolickiego, w tym kalendarz religijny.

Matanza w Santonan Innocent.

Według ewangelii nowotestamentowych, po narodzinach Jezusa Chrystusa nad rzeką Betlejem w Judei, biedny człowiek pod przewodnictwem mędrca udał się do Izraela w poszukiwaniu swojego miejsca narodzin i dał prezenty. Poszukałem, a Król Maska zapytał na końcu kortu w tym samym czasie i samo słowo sa pa e tambe conoce i tres'obsequios. Jednak ci, którzy wiedzieli i twierdzili, że pisali o narodzinach Chrystusa w Judzie i ich końcu, dotarli do dun'é onrá. Sabí ku otro na Jesus resien nasí, ale był w ciemności, gdy inny Kaminda uciekł z maski. Rozgniewał króla i zarządził śmierć najmłodszego syna Judy w drugim roku, ponieważ uniknął zniewolenia przez rzekę swego tronu, a Mesjasz był dobry w swoim mniemaniu o królu Judy.

Służenie drogim niewinnym na świecie.

Na cześć Księcia Świadków, na prośbę Króla Pierwszej Maski, Kościół Katolicki zorganizował ceremonię uwielbienia i medytacji, a wzgórze używane po lewej stronie na czerwono dla upamiętnienia sukcesu Biblii.

Ponadto tradycyjna riba w niektórych obszarach krateru Papia obchodzi Dzień Niewinności 28 grudnia jako sprzeczny z wiedzą i religią. I dopóki Hasi Brons, trochę w przeszłość, między i bohaterowie ostatniego hasié „odpadną”, a sposób, w jaki tutaj będzie celebrowany i inne koszty, i śmieje się swobodnie w inny sposób, w jaki dzieje się wiadomość, w nagłych wypadkach, co robi nie obchodzi, że wycieczka, że ​​A celem nie przychodzi przypomnieć sobie niebezpieczne wyzwanie dla niewinnych, a on Nan Tin niewinny i biedny komunikator uświadamia sobie, że telewizor zbiera targi i „Barbados” i przedstawia fałszywe wyjście Ko Anya długości i tradycji.

Esaki to dziwny sposób na uczczenie początków Fiesta di Loko , festiwalu między wzgórzami i górami za potrzebującymi i Dniem Królowej Magonan. Wśród księży diakoni i inni członkowie wzgórza oferują randkę Tabata komun pa e, sarkastyczne pieśni, bola, karę i trochę purudy. Tymczasem królestwo co roku serwuje jedno ciastko w niewinny dzień. Wtedy Actividad, wtedy nazwa w Europie, zauważy coś w Fiesta di Loko, podając datę podróży. Esaki jest lepszy 1 kwietnia i do Yama i Dia Bronze.

Días Festivos en el Mundo