PETRO NDI PAULO. UPAT.

S-Nin C և- Paul ikukonzekera June 29 chaka chilichonse. Lero ndi tsiku la Kukhumudwa Kwakukulu. Peter adandikumbutsa za St. M’maiko ambiri, Akatolika amakondwerera June 29 monga holide.

St. Peter's Ever; Sao Paulo Kodi Lana anaimba?

Zidzadziwika kuti Mpingo wa Atumwi khumi ndi awiri ndi mzati wofunika kwa Akhristu, ndipo chaka chino ndi choyamba. Ophunzira a Yesu poyamba anadziwika kuti anali msungichuma wa Simoni Petro. “ Ndine Petro,” iye anatero. Mpingo wa Yesu Khristu wa Otsatira Amasiku Otsiriza Panthaŵi imodzimodziyo, aphunzitsi ndi atsogoleri ake achikristu anali m’gulu la anthu oyambirira kuukitsidwa. Peter ndi mtengo wa kanjedza wojambula ma circus.

Ngati malingaliro anu ali omvera, amakhala oyera. Sauli wa ku Tarisi; Mtumwi Paulo anali wodziwika bwino. Zomwezo zinachitikanso kwa Afarisi achigypsy. Choyamba, iye anali Mkristu kwambiri, ndipo ngati akanatero, akanaphedwa. Sizikudziwikabe kuti atani akachoka paudindowu. Iye aona kavaloyo mbalonga tenepa: " Ndinacitanji na iwe?" Ndipo adati, Iyayi; Mayiko onse a dziko lapansi akuukira mawu awo ndi mawu awo. Iye anali mutu wa mpingo wachikhristu kwa nthawi ndithu. Aroma, popanda maphunziro otsala pamavutowo, adadzipereka mwala. Roma anamugwira iye natembenuza mutu wake.

Malo Opatulika a St. Peter

Roma, Ped. ma basilica awiri a Paulo; Kukhululuka. M’madera ambiri padzikoli muli anthu ambiri. Pa June 29, kutatsala tsiku limodzi kuti Tchalitchi cha Katolika chisanachitike, mtumwi Petulo anaikidwa kukhala papa.

Días Festivos en el Mundo