VURLAN-VUR PETROVICH MØBLER

29. juli, Shobha. Church of Christ Peter den store og palenyt. Den 29. juni feiret den katolske kirken løvhyttefesten.

Pavel Petrovich Minyar?

Simons og Galileas evangelium, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Jesu Kristi forvandling. Jesu Kristi forvandling.

Kode i Ushesh. Schnui Paul, kopshaungge. Tavs Paul, budbringeren er også en ekte Yumo pala. Tide Remiza Pope, Christ den Pharisee-Vlack. Den katolske kirken i Damaskus og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble også født i mars samme år. Uke, pacha-sask kushkul da mya palem . Go Kusnash ', Yalma-Vlak', Sadalan Tudo Kajne Continentist Isis Yuzgunamje Hapono. Blind og kristen kirke paviljong sand liten jord vuylatyzhe liyin. Tudo umbakyzhe yür sluzhitlen sa, 'Kirken er, jeg venter-invitasjon-hvor mye å ta med hjem Monhi, han virkelig tiyavaruhiya et sted han mye regn rike Roma. Lee ble arrestert, faktisk i fengsel, med romersk skjegg.

Peter er en gentleman og tørketrommel

Den romerske paviljongen til Den hellige grav ble restaurert av Mariakirken. Kirken er overalt i midten. Om kvelden 29. juni møtte apostelen Peter Palemdash pave Leish fra den romersk-katolske kirke.

Días Festivos en el Mundo