SAN DE SAN PAVEL PETROVICH

29 Jun meraikan St. Peter the Great diterima oleh sidang Kristian. Roti Tidak Beragi disambut pada 29 Jun di Gereja Katolik.

Berapakah umur Pavel Petrovich?

Pengurapan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir kaya dengan kedamaian, semangat, warisan, dan senjata, seperti yang berlaku dalam karya Simon Galileo dan Injil Injil. Darah Yesus Kristus adalah darah Yesus Kristus.

Tinggalkan fikiran anda. St Paul, kumbang. Paul Taus, rasul dan pagan. Paus Rom adalah Farisi dan Kristian. Gereja Katolik di Damsyik, dan kemudiannya The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, telah dimusnahkan sepenuhnya dari awal hingga akhir. Saya tidak suka tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran . Suaranya memujuk dia untuk menghantar mesej Yesus kepada semua bangsa. Tiga hari kemudian, Paul dibutakan dan menjadi ketua sidang Kristian. Dia terus berkhidmat dalam jemaahnya, dijemput ke biara, dan diusir dari banyak bahagian Empayar Rom. Dia ditangkap, dipenjarakan, dan digantung di Rom.

Terima kasih Tuhan Peter dan Zen. lelaki dan perempuan

Basilika Maria Pedro dari Gereja Rom untuk menghormati Basilika Paul di Rom. Terdapat gereja, tempat dan bandar di banyak bandar di seluruh dunia. Pada 29 Jun, Gereja Katolik meraikan hari ini dan menghormati Paus sebagai Rasul Petrus.

Días Festivos en el Mundo