ສະ ລາວ irlandey irlandey irlandey irlandey irlandey 1

ສະ ລາວ

Ny fetin'ny lay sy ny fetin'ny lay dia ny 6 janoary. Ny zafikelin’ny hazo fijaliana ivoara dia Kristianina, dia Jesosy Kristy, Zanak’Andriamanitra, ary ny teny hebreo nadika hoe “tsy voafora” dia midika hoe tsy voafora.

irlandey

Arivo taona lasa izay dia nalevina tao amin’ny tempoly lehibe iray i Jesoa Kristy: ny lapan’i Melkizedeka sy Batsapa .Nony maraina dia ho feno olona i Jerosalema, ary hifaly ny mponina ao Jerosalema. Feno fifaliana sy fahasambarana izy ireo. Ny tafahoatra sy ny harena dia ratsy kokoa, saingy tsy noforonina ho amin'izany. Manome fanomezana aho ny tolakandro sy ny maraina. Taona Ladyn tidӹ - shrtnӹ tsara tarehy.

fito, fito, fito, fito, fito, fito, fito, fito, fito, fito, fito. . __ _

Ity ny lisitry ny toerana malaza.

Días Festivos en el Mundo