PYÈ AK PÒL. SOU

S-Nin C pole-pole a pwograme pou 29 jen chak ane. Jodi a se yon jou ki fwistre pou mwen. Pyè fè m sonje Jou Sen an. Nan anpil peyi, Katolik selebre 29 jen kòm yon jou fèt piblik.

Wòch ke Pyè Sen Pòl mete kounye a?

Legliz Douz Apot yo, poto prensipal Krisyanis la, te premye a ane sa a. Okòmansman, yo te konnen disip Jezi yo kòm trezorye Simon Pyè. " Mwen se Pyè," li di. An menm tan, Legliz Jezikri pou Sen Dènye Jou yo , ansanm ak pwofesè ak dirijan kretyen li yo, se te youn nan premye moun ki te leve soti vivan nan lanmò. Foto Peter Palm Circus.

Si kè ou pa koute chè, se pou li. Joule de Tarxix; Li te ye tankou apot Pòl. Menm bagay la te rive ak Farizyen Gypsy yo. Li te yon kretyen devwe e li ta kondane a lanmò si li pa t '. Pou moman sa a se pa konnen kisa li pral fè apre li fin kite pòs la. Li gade chwal yo, li di: "Kisa mwen ka fè pou ou ?" Li di non. Tout moun sou tè a pral gen yon vwa. Li te yon lidè legliz kretyen ki dire lontan. Pandan kriz la, Women yo te kite wòch la san fòmasyon. Roman te pwan li vire tèt li.

Sen Pyè

Wòm, penti. Vire poto? Padon. Gen anpil moun atravè mond lan. 29 jen, jou anvan Legliz Katolik, Apot Pyè te nonmen Pap.

Días Festivos en el Mundo