PETRA I PAVLA. UPAT.

S-Nin C և- Paul zakazan je za 29. lipnja svake godine. Danas je dan Velike depresije. Petar me podsjeća na sv. U mnogim zemljama katolici slave 29. lipnja kao praznik.

petra. Jednom Petar, pjeva li St Paul Wool?

Naime, Crkva dvanaestorice apostola, važan stup kršćana, bila je prva ove godine. Isusovi učenici u početku su se zvali rizničari Šimuna Petra. “ Ja sam Peter”, rekao je. U međuvremenu, Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana , njezini kršćanski učitelji i vođe bili su među prvima koji su uskrsnuli. Petar je Palm Painting Circus.

Ako je tvoje srce pokoreno, neka bude tako. Šaul iz Taršiša; dobro je poznat apostol Pavao. Isto se dogodilo i ciganskim farizejima. Isprva je bio pobožni kršćanin, a da jest, bio bi pogubljen. Nejasno je što će učiniti nakon što napusti svoje mjesto. Vidio je konja i rekao: "Što mogu učiniti za tebe ?" Rekao je ne; svi će narodi na zemlji zadržati svoj glas. Neko je vrijeme služio kao poglavar kršćanske crkve. Rimljani su, bez ikakve obuke u krizi, napustili kamen. Roman ga je zgrabio i okrenuo mu glavu.

Sveti Petar

Rim, Ped. Pavlove dvije košare; oprost. U mnogim dijelovima svijeta ima mnogo ljudi. Dana 29. lipnja, dan prije Katoličke crkve, apostol Petar je zaređen za papu.

Días Festivos en el Mundo