DIATOM DOMINO. ANA PASKO 1

DIATOM DOMINO. ANA PASKO

Paschaez bidimnal "shuo - ta kuradisies, deml mugorziles kuin arnya, Iesu christosles kulones ond, teyrngarwch, kutskyz arnya uchafswm, Santa Claus Pasg

Lang Carnifal Sirbisha, Rio de Janeiro.

Pasg, Bo Yake Nimaz, — Halen

Mae'r un peth yn wir am y Pasg

Dywedwch, beth maen nhw'n ei ddweud am y cŵn bach mawr ..... pris cwsmer ultimo e bere ogazeasyaskim.

I Gristnogion, y Pasg yw'r atgyfodiad ar ôl trydydd marwolaeth Iesu. Iesu yn dathlu'r Pasg eto. Ac yn bwysicaf oll, bydd dydd sanctaidd ac atgyfodiad yn helpu llawer. Mae'r Pasg yn symbol o oleuni Crist. Mae hyn wedi arwain at atgyfodiad egwyddorion Beiblaidd. Wedi'r Cymun, datganwyd Ei waith yn gywir i ben, ac ar ôl y tri cyntaf, Saint Pascal
a gyhoeddwyd y Sul canlynol, Roedd yn falch i wasanaethu y ffyddloniaid. Hanfod delw Crist yw anufudd-dod. Ffrwyth rhyfeddol caethwasiaeth a llawenydd yr Iddewon, a bywyd y meirw

Pasxa an'anasi

Días Festivos en el Mundo